De taak van elke leerkracht

Een leerkracht heeft natuurlijk als taak om “zijn” vak te leren aan de leerlingen. Maar de meeste leerkrachten beseffen heel goed dat een leerling veel meer moet leren op school dan enkel de vakkennis van de verschillende vakken. Persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat een kind tijdens de schoolperiode kritisch leert zijn, een eigen mening ontwikkelt, en niet alles zomaar aanvaardt wat hem verteld wordt. Een les over homeopathie kadert perfect in die doelstelling. Het feit dat alternatieve geneeskunde niet in het leerplan staat mag niet als excuus gebruikt worden om het onderwerp links te laten liggen.

De leerlingen leren bij een les over homeopathie hoe een pseudo-wetenschap ondanks alle absurditeiten er toch in slaagt een deel van de bevolking te overtuigen. Ze leren dat het bijgevolg noodzakelijk is om kritisch te zijn. Een mooi voorbeeld is de berichtgeving op de VRT-radio over hét bewijs van homeopathie zoals eerder besproken werd. Het leert de leerlingen dat ook journalisten fouten maken, en dat ze niet zomaar alles mogen geloven wat hen op radio of tv verteld wordt. Wetenschappelijke geletterdheid, en kennis over wat homeopathie precies inhoudt, wapent de leerlingen tegen zo’n misleidende berichtgeving. De leerlingen leren dat ze zelf moeten nadenken bij wat hen verteld wordt, en niet zomaar alles mogen aanvaarden. Om tegenover anderen bvb. een nieuwsbericht als absurd af te doen, is het noodzakelijk om voldoende sterk in de schoenen te staat, en voldoende overtuigd is van zijn eigen gelijk, en dat kan enkel als die persoon voldoende argumenten heeft, en dus een voldoende basiskennis heeft van de wetenschappen. Eén les over homeopathie zal natuurlijk een leerling niet onmiddellijk omvormen naar een kritisch zelfdenkend persoon. Maar het is maar doordat vele leerkrachten de leerlingen voldoende aansporen om kritisch te zijn (via bvb. zo’n lessen) dat ze zich voldoende kunnen ontwikkelen.

[Lees verder...]