De weerlegging

Zoals reeds vermeld is een grondig dubbelblind onderzoek dat voldoet aan de nodige wetenschappelijke criteria (bvb. voldoende proefpersonen) noodzakelijk. Als zo’n onderzoek positieve resultaten oplevert, dan moet dit resultaat door een onafhankelijke groep kunnen gereproduceerd worden. De homeopathische wereld organiseert vaak dubbelblinde onderzoeken om hun gelijk te halen, maar in de meeste gevallen voldoet het onderzoek ofwel niet aan de nodige kwaliteitseisen, ofwel kan het niet gereproduceerd worden door een onafhankelijk laboratorium. Ondanks het totaal gebrek aan bewijzen blijven homeopaten overtuigd van hun gelijk. Negatieve onderzoeksresultaten worden genegeerd, terwijl positieve resultaten als het ultieme bewijs van de werkzaamheid van homeopathie naar voren worden gedragen. Verder is er ook de invloed van de beslissing tot publicatie. Vaak worden resultaten enkel gepubliceerd als die positief zijn. Doordat een statistische afwijking van 5 % als een significant resultaat wordt beschouwd bij een dubbelblinde test, is er een kans van 1 op 20 dat om het even welke test van een niet-werkzaam product leidt tot een positief resultaat. Met andere woorden, als je maar voldoende testen blijft uitvoeren, dan zal je er altijd wel hebben die tot een positief resultaat leiden. Als je dan enkel de positieve resultaten publiceert…

Reeds vele wetenschappelijk correcte dubbelblinde proeven werden uitgevoerd om de therapeutische werking van homeopathie te onderzoeken. Britse en Zwitserse wetenschappers hebben recent 110 van die dubbelblinde proeven onderzocht [7]. Ze publiceerden hun resultaten in het toonaangevende tijdschrift “The Lancet”. De onderzoekers vonden geen enkel bewijs dat homeopathische middelen en behandelingen beter werken dan een placebo, terwijl klassieke medicijnen wel een significant effect veroorzaakten.

[Lees verder...]