Symptomen, symptomen, symptomen...

“Welke ziekte je hebt is onbelangrijk, enkel de symptomen tellen.” Het lijkt raar dat zoveel mensen overtuigd zijn van de werking van homeopathie op basis van deze zinsnede. Maar een herformulering van deze basisregel door de homeopaten slaagt er in al heel wat meer mensen te overtuigen: “We behandelen geen ziektes, maar zieken”. “We behandelen het individu in z’n totaliteit”, klinkt het vaak. Dit klinkt aantrekkelijk, want lichaam en geest zijn één, en geen enkel klassiek geschoolde arts zal de wisselwerking tussen lichaam en geest ontkennen. Toch komt hier een tegenstrijdigheid bovendrijven die geen enkele homeopaat voldoende kan verklaren. Want als elke behandeling individualistisch is, waarom kan iedereen in een homeopathische apotheek dan gewoon een middel tegen bvb. een verkoudheid kopen?

Twee verschillende ziektes die tot eenzelfde symptomenreeks leiden, worden behandeld met hetzelfde geneesmiddel, ook al kennen de ziektes 2 totaal verschillende oorzaken. Er bestaan bovendien ook vele, vaak tegenstrijdige systemen om een geschikte remedie te vinden. Er wordt wel eens gezegd dat er evenveel homeopathieën bestaan als homeopaten.

Zo is er onder homeopaten geen overeenstemming welke ziektes voor een homeopathische behandeling in aanmerking komen. Zo schrijft H.P. Maas (voormalig privaatdocent Homeopathische Geneesmiddelenleer aan de Vrije Universiteit van Amsterdam) in een VU Magazine van 1992: “Bij een acuut hartinfarct moet u de patiënt niet met homeopathie gaan behandelen. (…) Behalve bij een acuut hartinfarct biedt homeopathie bij shock, trombose, tuberculose, kanker, nekkramp, parasitaire infecties en andere ernstige ziekten ook geen soelaas.” Een ander voorbeeld is het boek “101 conseils pour se soigner par l’homeopathie” door Dr. Horvilleur die schrijft dat de homeopathie alle soorten ziektes geneest, op voorwaarde dat ze niet van organische of mentale aard zijn en ook niet gevaarlijk zijn. Met andere woorden, als je niet echt een dokter nodig hebt, kan je nog altijd bij een homeopaat terecht. Sommige homeopaten zijn er van overtuigd dat homeopathie elke ziekte kan genezen, maar toch zullen ze meestal bij ernstige ziektes ook een klassieke therapie gebruiken.

[Lees verder...]