Verdunnen, verdunnen, verdunnen...

Homeopaten gaan er van uit dat een stof meer geneeskracht heeft naarmate de dosis kleiner is. Want een normale dosis zou de symptomen erger kunnen maken. Een sterk verdund middel veroorzaakt een minimale prikkel die de reactie van het lichaam tegen de ziekte stimuleert. Het lijkt voor vele mensen eenvoudig in al z’n eenvoud, al strookt het principe “hoe dunner, hoe sterker”, niet met de vele onderzoeken door de geneeskundige industrie. Bovendien bevat het “geneesmiddel” vaak geen enkele molecule meer van de werkzame stof! De productie van een homeopathisch middel gaat namelijk als volgt: als de werkzame stof oplosbaar is, wordt 1 ml van die stof verdund met 9 of 99 ml water en/of alcohol. Na schudden wordt een deel ervan volgens dezelfde verhouding verdund, en dit gaat door tot de gewenste verhouding bereikt is. Verdunningen van 1 ml in 9 ml water en/of alcohol worden in de homeopathie aangeduid met het Romeinse cijfer X (dus X = 1/10, 3 X = 1/1000, enz…). Analoog worden verdunningen van één op honderd aangeduid met C. De meeste homeopathische geneesmiddelen kennen een verdunning tussen 6 X (1/ 106) en 30 X (1/ 1030), alhoewel er ook vele producten bestaan van 30 C (dus een verdunning van 1/1060 !).

Er moet een grens zijn aan het aantal verdunningen, want een molecule is de kleinste ondeelbare hoeveelheid van een stof. Deze grens wordt bepaald door het getal van Avogadro, en komt overeen met een verdunning van 12 C of 24 X. Voorbij deze grens wordt de kans dat er nog een werkzame molecule aanwezig is heel klein. Een verdunning van 30 X is scheikundig dus belachelijk. Er zal geen enkele molecule van de werkzame stof meer aanwezig zijn! En als je 1 molecule van een werkzame stof volgens een verdunning van 30 C wil oplossen in water, dan heb je 1060 moleculen water nodig, of m.a.w. een zwembad dat meer dan 30 miljard keer de omvang van de aarde heeft! Toch schrijven de homeopaten zonder probleem zo’n enorme verdunningen voor (en laten uiteraard de patiënt meer betalen voor z’n flesje water, dan de marktprijs van het water).

[Lees verder...]