De wetenschappelijke aanpak

Uit het ontstaan van de homeopathie, uit de pogingen van de homeopathie om zichzelf te bewijzen, en uit de aanpak via dubbelblinde onderzoeken leren de leerlingen veel over hoe wetenschap correct wordt bedreven, hoe nauwkeurig te werk moet gegaan worden om geldige besluiten te trekken. Het verhaal over homeopathie wijst op het belang van een gedegen algemene wetenschappelijke kennis van leerlingen. Een voldoende wetenschappelijke geletterdheid kan ervoor zorgen dat ze inzien hoe absurd de enorme verdunningen zijn die de homeopaten toepassen, maar ook bijvoorbeeld hoe slecht de vergelijking met vaccins doorstaan wordt, of hoe het similiaprincipe op niets gebaseerd is.

Hoewel een stevige wetenschappelijke geletterdheid het beste wapen is tegen de pseudo-wetenschappen, is het vreemd dat de homeopathie de meeste aanhangers telt bij het hoger opgeleide gedeelte van de bevolking [4]. Dit is voor een deel te verklaren omdat ze niet volledig begrijpen waarop homeopathie steunt, wat de basisbeginselen zijn. Alleen daarom al is een les over homeopathie nuttig, want vele aanhangers doorgronden onvoldoende de beginselen van deze alternatieve geneeskunde. Correcte niet-gekleurde informatie over homeopathie geven aan leerlingen vormt een noodzakelijk tegengewicht voor de promotiemachine van de homeopathische industrie. Zeker in deze tijd waar homeopathie meer en meer aanvaard wordt door de maatschappij, (zelfs in die mate dat christelijke, liberale, onafhankelijke en socialistische ziekenfondsen voorzien in de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen) is voldoende wetenschappelijke geletterdheid via het onderwijs onontbeerlijk om een dam op te werpen tegen een mogelijke doorbraak van homeopathie in de toekomstige samenleving.

[Lees verder...]