Het bewijs voor homeopathie

Een ander voorbeeld dateert uit 2003. Een groep farmacologen (o.l.v. Franziska Schmidt) aan de Universiteit van Leipzig [6] beweerden bewijzen te hebben gevonden voor de werkzaamheid van enkele homeopathische oplossingen. De homeopathische verenigingen waren zo enthousiast, dat ze de officiĆ«le publicatie van de positieve testresultaten in het tijdschrift Biologische Medizin niet afwachtten, en luidkeels verkondigden dat het bewijs voor homeopathie gevonden was. Sceptici konden al gauw naar voor brengen dat het betreffende onderzoek ernstige tekortkomingen vertoonde en er werd een klacht ingediend bij de decaan van de faculteit waar de resultaten bekomen waren. Toen gebeurde er een hele tijd niets, tot het farmaceutische vakblad Deutsche Apothekerzeitung bekend maakte dat de auteurs hebben toegegeven dat de resultaten van hun studie nietig verklaard moeten worden. Het “bewijs” stierf een stille dood.

Ook op 15 november 2004 werd opnieuw de grote doorbraak aangekondigd door een groots opgezette persconferentie op een congres voor homeopaten in Brussel. De VRT-radio berichtte ’s morgens dat het bewijs dat homeopathie werkte na ruim 200 jaar eindelijk gevonden was. Naarmate de dag vorderde, werd het radiobericht beetje bij beetje kritischer, en kwamen ook sceptici aan het woord. Opvallend was dat niemand de bewijzen gezien had, geen enkele journalist wist welke studie nu eindelijk het bewijs geleverd had. Pas twee weken na de persconferentie werd de studie die het bewijs zou leveren vrijgegeven. Het bleek maar om een verzameling te gaan van een aantal onderzoeksresultaten die al veel eerder bekend en bekritiseerd waren. Ze waren ofwel niet relevant, ofwel dubieus van kwaliteit, of weinig betrouwbaar omdat ze rechtstreeks betaald werden door de homeopathische industrie. Alle onderzoeken met negatieve resultaten voor de homeopathie werden genegeerd. De VRT-redactie verontschuldigde zich wel omdat ze te vlug op de kar van de homeopaten waren gesprongen, maar de “schade” was al gebeurd. Een deel van de mensen werd overtuigd door de homeopathie. Voldoende wetenschappelijke geletterdheid kan mensen wapenen tegen zo’n berichtgeving (zie verder).

[Lees verder...]