Het geheugen van water

De verklaring die de homeopaten geven is dat de effecten elkaar opheffen, en dat enkel de “uitverkoren” werkzame stof in het geheugen van het water aanwezig blijft. Hoe een watermolecule kan weten dat die ene stof de Heilzame Genezer is, en al de andere duizenden stoffen maar onzuiverheden zijn is uiteraard onduidelijk. En dat dit dan zou leiden tot producten die geschikt zijn om bepaalde ziektes te genezen…

In dit verhaal herkennen we duidelijk een eigenschap van pathological science volgens Langmuir: elke kritiek wordt met een ad hoc oplossing beantwoord. De wetenschap stelt dat er door de enorme verdunning geen enkele werkzame molecule meer kan aanwezig zijn. De homeopathische wereld verzint als oplossing op dit probleem het geheugen van water. Deze “oplossing” is nergens op gebaseerd. Niks wees (of wijst) op het bestaan van een geheugen bij water. Toch beantwoorden de homeopaten op deze manier de kritiek van wetenschappers. Elke andere kritiek op het geheugen van water, wordt op dezelfde manier weerlegd. Men stelt bvb. dat enkel de werkzame stof in het geheugen blijft, maar men blijft het antwoord schuldig waarom dit zo zou zijn. In de enorme verdunning is nog een kenmerk van pathological science te herkennen: de oorzaak van het effect (bvb. de werkzame molecule die de ziekte geneest) is nauwelijks te detecteren, of zelfs gewoon niet meer aanwezig. Het wordt moeilijk om op die manier het verband tussen het middel, en de genezing vast te stellen.
Logica in de homeopatenwereld is soms ver te zoeken. Zo beweert men dat hun middelen geen bijwerkingen hebben, en dus totaal onschadelijk zijn. Dus zouden we volgens deze logica meerdere homeopathische middelen tegelijk mogen nemen. Maar niet volgens de homeopaten, want het mengen van homeopathische producten is dan weer gevaarlijk volgens hen. Waarom, en wat de risico’s zijn, daar blijft men vaag over. Nochtans brengt de homeopathische industrie vele geneesmiddelen op de markt die bestaan uit een mengsel van vele verschillende stoffen. Aan contradictie geen gebrek, zolang er maar geld in het laatje komt.

[Lees verder...]