Verklaringen voor het succes van homeopathie

Ondanks de vele en glasheldere argumenten tegen homeopathie, zijn vele mensen overtuigd van de werking ervan. Ook homeopaten baseren zich steeds op “uit ervaring weten we dat het werkt.” Zorgt de homeopathische geneeskunde voor een therapeutisch effect? Worden de patiënten beter na een bezoekje aan de homeopaat? Ongeveer 60 % van de Nederlanders verklaart zich volgens een studie uit 1995 tevreden over een homeopathische behandeling. Voor de klassieke geneeskunde was dit 70 %.

Een belangrijke factor waarom vele mensen “geloven” in de werking van homeopathie zijn anekdotes. Vaak verschijnt in sommige media wonderlijke berichten in de stijl van “de klassieke geneeskunde had de patiënt al lang opgegeven, maar dankzij de homeopathie is hij weer helemaal de oude.” Iedereen kent ook wel iemand in z’n omgeving die een positieve ervaring heeft met homeopathische middelen. Nochtans hebben anekdotes weinig tot geen wetenschappelijke waarde, al is het maar dat ook handopleggers, duiveluitdrijvers, gebedsgenezers, … ermee komen aanzetten.

De geschiedenis leert ons heel wat. Zoals reeds vermeld deden artsen in de 18de en 19de eeuw vaak een beroep op aderlatingen. Zo werden er in 1824 maar liefst 33 miljoen bloedzuigers in Frankrijk geïmporteerd. Hadden de artsen het zo slecht voor met hun patiënten? Wisten ze dat aderlatingen zinloos waren? Nee, ze hadden gewoon de indruk dat het hielp. Een paar gevallen waarbij de patiënt, na een aderlating, vanzelf genas, volstonden om aan de dokter, de patiënten en z’n omgeving de indruk te geven dat het dankzij aderlating was dat de ziekte verdwenen was. Echter, alleen een gecontroleerd onderzoek van een groot aantal proefpersonen kan uitmaken of iets helpt of niet. En tot op heden hebben alle grondige studies op proefpersonen die homeopathie toegediend kregen hetzelfde resultaat: homeopathie helpt niet.

[Lees verder...]