Homeopathie, een pseudo-wetenschap

Vaak blijven journalisten neutraal als ze over bvb. homeopathie berichten, en laten ze in het midden of homeopathie werkt of niet. Er zullen zeker ook leerkrachten zijn die – met de beste bedoelingen – geen standpunt innemen en neutraal blijven, en zich beperken tot het zeggen dat er tot op heden nog geen bewijs geleverd is over homeopathie. Dit is naar mijn mening een verkeerde aanpak. Een wetenschapsleerkracht heeft de plicht om te wijzen op het “bedrog” en de absurditeiten van de homeopathie, en dient een standpunt in te nemen tegen deze pseudo-wetenschap. Er is nu eenmaal niets mis met de waarheid te vertellen over de basisbeginselen en de vele onderzoeken over homeopathie. De leerkracht mag dit echter niet doen vanuit het standpunt “ik geloof er niet in”, maar moet dit doen vanuit het standpunt “het is niet wetenschappelijk bewezen”. De leerkracht doet er goed aan om te benadrukken dat ├áls ooit het bewijs wetenschappelijk geleverd zou worden, hij wel overtuigd zal zijn van de werking van homeopathie, maar dat met alles wat we nu weten de kans klein is dat dit ooit bewezen zal worden.


Ondanks het feit dat de homeopathie vol staat van contradicties en absurditeiten, en dat er na 200 jaar nog steeds geen bewijs van de werkzaamheid ervan is gevonden, zal deze pseudo-wetenschap allicht nog lange tijd blijven bestaan. Het grote probleem is dat ze geen wetenschappelijke methode hanteert, maar zich baseert op wetenschappelijk nietszeggende ervaringen, en wetenschappelijk waardeloze experimenten. De homeopathie is een dogma, een geloof, dat tot de verbeelding van velen spreekt, maar zoals aangetoond werd, allicht nooit bewezen kan worden. Homeopaten hebben ook geen bewijzen nodig, ze weten dat het werkt, en dat is voldoende….